Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Upravljanje družbe

Sistem in politika upravljanja Vzajemne določata poglavitne usmeritve upravljanja zavarovalnice, pri čemer upoštevata zastavljene dolgoročne cilje in vrednote. Predstavljata temelj za vzpostavitev ter uresničevanje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja zavarovalnice, ki je podprt z učinkovitim upravljanjem tveganj ter omogoča uresničevanje poslovne strategije zavarovalnice.

Statut Vzajemne zdravstvene zavarovalnice določa temeljne cilje, odgovornost ter dejavnost Vzajemne in opredeljuje članstvo v družbi. Volitve v skupščino ter podrobnejše delovanje skupščinenadzornega sveta in uprave pa urejajo pravilniki in poslovniki, ki so objavljeni med dokumenti na desni strani.

Statut in Pravilniki

Sistem in politika upravljanja Vzajemne določata poglavitne usmeritve upravljanja zavarovalnice, pri čemer upoštevata zastavljene dolgoročne cilje in vrednote. Predstavljata temelj za vzpostavitev ter uresničevanje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja zavarovalnice, ki je podprt z učinkovitim upravljanjem tveganj ter omogoča uresničevanje poslovne strategije zavarovalnice.

Statut Vzajemne zdravstvene zavarovalnice določa temeljne cilje, odgovornost ter dejavnost Vzajemne. Podrobnejše delovanje skupščine, nadzornega sveta in uprave pa urejajo pravilniki in poslovniki, objavljeni na tej strani.