Prijava zavarovalnega primera

Ta spletni obrazec vam omogoča oddajo zahtevka za izplačilo zavarovalnine. Prosimo vas, da izpolnite obvezne podatke ter dodate priloge, saj jih potrebujemo zaradi ugotovitve upravičenosti do izplačila zavarovalnine.

Izpolnjujem zavarovanec
Izpolnjujem za zavarovanca

Podatki o zavarovancu

Davčno št. potrebujemo za namene enolične identifikacije.

Kontaktne podatke potrebujemo, da lahko stopimo v stik z zavarovancem.

Podatki o zavarovalnem primeru
Kliknite za dodajanje datotek ...
Dovoljene so datoteke tipa .jpeg, .png in .pdf v skupni velikosti do 20MB.


Z oddajo zahtevka izjavljam, da sem prijavil vse okoliščine v zvezi z zavarovalnim primerom, da sem predložil vse račune za katere ne bom uveljavljal povračila stroškov pri drugi zavarovalnici in vso dokumentacijo v zvezi z zavarovalnim primerom in da so vsi navedeni podatki in dokumentacija resnični in popolni. Zavarovanec oz. zakoniti zastopnik zavarovanca sem seznanjen, da ima zavarovalnica pravico vpogleda v zavarovančevo medicinsko dokumentacijo, da lahko preveri upravičenost tega zahtevka. Če zavarovalnica ugotovi neresničnost v podatkih ali nepopolnost podatkov in dokumentacije v zvezi z zavarovalnim primerom, ima pravico ta zahtevek odkloniti. Zavarovanec oz. zakoniti zastopnik zavarovanca sem seznanjen, da zavarovalnica lahko do višine izplačane zavarovalnine in iz naslova tega zahtevka v mojem imenu in za svoj račun uveljavlja regresni zahtevek proti tretji osebi, ki je odgovorna za nastanek zavarovalnega primera ali je zavezana za povračilo stroškov storitev, ki so bile opravljene zaradi nastopa zavarovalnega primera. Zavarovanec oz. zakoniti zastopnik zavarovanca sem seznanjen, da zavarovalnica lahko do višine izplačane zavarovalnine iz naslova tega zahtevka v mojem imenu in za svoj račun uveljavlja povračilo stroškov zdravstvenih storitev, katerih povračilo lahko po veljavnih predpisih Republike Slovenije uveljavljam iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Seznanjen sem, da je Politika zasebnosti Vzajemne, kjer lahko prejmem vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, dostopna na: Politika zasebnosti Vzajemna

S klikom na gumb "POTRDI" in potrditvijo elektronskega naslova in mobilne številke, bo zahtevek za izplačilo zavarovalnine uspešno oddan. Zavarovanca v najkrajšem možnem času kontaktiramo, o reševanju zavarovalnega primera.